Podnikání ve zdravotnictví může mít celou řadu podob - od založení ordinace (např. logopedické, zubní ordinace, ordinace praktického lékaře, gynekologie, pediatrie, urologie, atd…) či kliniky, až po poskytování odborných služeb.

Ordinaci můžete provozovat jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba, nejčastěji s.r.o. Každá z podob provozování ordinace má své výhody i nevýhody, kdy Vám vše vysvětlíme a navrhneme pro Vás tu nejlepší formu. V případě, že chcete převést své provozování ordinace z fyzické osoby na právnickou, rádi Vás v celém procesu registrace zdravotnického zařízení zastoupíme.

Požadavky na provozování soukromé lékařské praxe jsou: personální, hygienické, technické a věcné. Je tedy potřeba zabezpečit, aby zdravotní služby poskytoval odborný a kvalifikovaný personál; je potřeba, aby prostory (a proces), ve kterých mají být zdravotní služby poskytovány splňovaly všechny hygienické požadavky a je nezbytné, aby zdravotnické zařízení splňovalo technické a věcné požadavky kladené na prostory a aby přístroje, zdravotní pomůcky a další vybavení splňovaly jak obecné, tak specifické podmínky pro daný druh zdravotní péče. 

Naše právní služby

Založení právnické osoby

Před samotným započetím zakládání ordinace je vhodné založit společnost, nejčastěji s.r.o., pro které bude činit veškeré registrační a povolovací úkony. Celková časová náročnost je 1 - 2 týdny.

Schválení provozního řádu

Řízení probíhá u příslušné krajské hygienické stanice. Je potřeba zpracovat provozní řád a zkompletovat dokumentaci týkající se prostoru a vybavení zdravotnického zařízení, jeho personálu a poskytování externích služeb. Celková časová náročnost jsou 1 - 2 měsíce

Oprávnění poskytování zdravotních služeb

Řízení o udělení oprávnění probíhá u příslušného krajského úřadu. Je třeba doložit doklad o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, seznam zdravotnických pracovníků, rozhodnutí o schválení provozního řádu a prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Časová náročnost 1 - 2,5 měsíce.

Registrace zdroje ionizujícího záření

Registrace rentgenu se podává u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Předkládají se údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem, protokol přejímací zkoušky nebo poslední zkoušky dlouhodobé stability. Nutností je absolvování kurzu osoby zajišťující radiační ochranu. Časová náročnost 1 - 2 měsíce

Výběrové řízení s pojišťovnami

Před uzavřením smlouvy je třeba absolvovat výběrové řízení, které vyhlašuje příslušný krajský úřad. Na jednání výběrové komise pak zdravotní pojišťovny hlasují o jednotlivých přihláškách uchazečů.  

Uzavření smlouvy s pojišťovnami

I přes kladný výsledek výběrového řízení nejsou zdravotní pojišťovny povinny s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Toto je předmětem jednání o smlouvách. První pojišťovnou, na kterou je potřeba se obrátit, je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má na starosti přidělování IČP (identifikační číslo pracoviště) a IČZ (identifikační číslo zařízení). Výběrové řízení a uzavření smlouvy trvá cca 3 měsíce.

Rekolaudace prostor ordinace

Na prostor jsou kladeny specifické požadavky a podmínky pro kolaudaci. Pokud není prostor kolaudován jako prostor pro provozování zdravotnického zařízení, je nutno tento prostor rekolaudovat, s čímž Vám rádi pomůžeme.

Převod provozovatele z fyzické osoby na právnickou

Při převodu provozovatele Vás čeká učinit stejné úkony, jako u registrace nového zdravotnického zařízení a navíc budete ještě potřebovat smlouvu o převodu majetku z původní ordinace.

Prodej ordinace

Chcete ukončit svoji lékařskou praxi a prodat ordinaci novému lékaři. Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám připravili veškeré potřebné dokumenty a každá ze smluvních stran měla své právní jistoty.

Aktuality a zajímavosti

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

kancelář PRAHA - Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA)

kancelář BRNO - Česká 141/31, Brno - střed

Kateřina Hloušková, office manager

asistentka@kp-partners.cz

+420 777 926 144

Mgr. Pavel Prokop
Mgr. Pavel Prokop
<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script> <script> var retargetingConf = { rtgId: 1347192 }; if (window.rc && window.rc.retargetingHit) { window.rc.retargetingHit(retargetingConf); } </script>